Jana Farmanová

" maľujem si v hlave "
 
 
nechávat se fascinovat. spolu se seberealizací má nemilejší činnost. pestrý menu výstav tohoto léta mě v tomto směru dokonale uspokojilo, přičemž za obzvláště delikátní zážitek považuju setkání - v jistejch případech skutečně důvěrný - s některými z našich předních výtvarníků. nicméně za naprostý okouzlení a fatální dopad na mou imaginaci bych chtěla poděkovat především dvěma výraznejm představitelkám český a slovenský umělecký scény: mileně dopitový a janě farmanový. a právě druhý z jmenovaných, do jejíž práce jsem se - snad už navždycky - zamilovala, bych ráda věnovala svůj dnešní příspěvek.
 
          
 
Jana Farmanová (197o) - absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislavě (prof. J. Berger) patří k výrazným osobnostem slovenské malby. Autorka se vyjadřuje zejména prostřednictvím figurální malby, přičemž její díla se vyznačují silnou osobní angažovaností a expresivním rukopisem. Vystavovala mimo jiné v Praze, Římě, Paříži, Chicagu, její práce jsou zastoupeny v početných sbírkách doma na Slovensku i v zahraničí. Žije a tvoří v Nitře.

Komentáře

Oblíbené příspěvky